Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na teranie Gminy Miasta Torunia

W załączeniu przesyłamy uchwałę nr 913/22 RMT z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z uchwałą.

Najważniejszą zmianą w uchwale jest przeniesienie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 1 września 2022 r.

Treść uchwały nr 913/22 znajduje się na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2022/3902/akt.pdf