Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

WRZESIEŃ

01 września 2021 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  2021/2022

07 września 2021– Zebranie rodziców

06 -10 września 2021 – Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

07 września 2021 (godz. 16:30) – Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją, potem zebranie w klasach z wychowawcami

07 września 2021 (godz. 17:00) – Spotkanie rodziców uczniów klas III (po gimnazjum) z dyrekcją, potem zebranie w klasach z wychowawcami

07 września 2021 (godz. 16:30) – Spotkanie rodziców uczniów klas II z wychowawcami

07 września 2021 (godz. 17:00) Spotkanie rodziców uczniów klas III (po podstawówce) z wychowawcami

14 września 2021 – Rada Pedagogiczna

19 – 25 września 2021 – Wymiana młodzieży i nauczycieli – Angers – Francja w ramach ERASMUS +

24 września 2021 – Pielgrzymka maturzystów

28 września 2021 (godz. 16:00) – Spotkanie Rady Szkoły

28 września 2021 (godz. 18:00) – Spotkanie Rady Rodziców on-line

PAŹDZIERNIK

05-08 października 2021 – „Fakultety wychowania fizycznego w Górach”

13 października 2021 – Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2021 – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć szkolnych

15 października 2021 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych