Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

WRZESIEŃ

01 września 2021 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  2021/2022

07 września 2021– Zebranie rodziców

06 -10 września 2021 – Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

07 września 2021 (godz. 16:30) – Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją, potem zebranie w klasach z wychowawcami

07 września 2021 (godz. 17:00) – Spotkanie rodziców uczniów klas III (po gimnazjum) z dyrekcją, potem zebranie w klasach z wychowawcami

07 września 2021 (godz. 16:30) – Spotkanie rodziców uczniów klas II z wychowawcami

07 września 2021 (godz. 17:00) Spotkanie rodziców uczniów klas III (po podstawówce) z wychowawcami

14 września 2021 – Rada Pedagogiczna

19 – 25 września 2021 – Wymiana młodzieży i nauczycieli – Angers – Francja w ramach ERASMUS +

24 września 2021 – Pielgrzymka maturzystów

28 września 2021 (godz. 16:00) – Spotkanie Rady Szkoły

28 września 2021 (godz. 18:00) – Spotkanie Rady Rodziców on-line

PAŹDZIERNIK

05-08 października 2021 – „Fakultety wychowania fizycznego w Górach”

13 października 2021 – Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2021 – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć szkolnych

15 października 2021 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 – 22 października 2021 – Wycieczka do Paryża

LISTOPAD

1 listopada 2021 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

10 listopada 2021 – Obchody Święta Niepodległości – akademia szkolna; złożenie wiązanki na pomniku Marszałka J. Piłsudskiego.

11 listopada 2021 – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

12 listopada 2021 – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

16 listopada 2021 – Spotkanie Rady Szkoły (16:00)

16 listopada 2021 – Spotkanie rodziców uczniów z wychowawcami

30 listopada 2021 – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (15:30)

GRUDZIEŃ

6 grudnia 2021 – Potyczki klas I

14 grudnia 2021 – Spotkanie nauczycieli

17 grudnia 2021 – Termin wystawienia propozycji niedostatecznych śródrocznych stopni

20 – 22 grudnia 2021 – Nauczanie zdalne

23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022 – Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

3 – 5 stycznia 2022 – Nauczanie zdalne

5 stycznia 2022 – Termin wystawienia propozycji śródrocznych stopni

6 stycznia 2022 – Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć)

7 stycznia 2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 stycznia 2022 – Termin wystawienia śródrocznych stopni

17 stycznia – 30 stycznia 2022 – Ferie zimowe / Początek drugiego semestru

31 stycznia 2022 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

LUTY

1 lutego 2022 – Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (15:30)

1 lutego 2022 – Przedmaturalne spotkanie dyrekcji i wychowawców klas IIIg z rodzicami (17:00-17:45 online)

8 lutego 2022 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z przedstawicielami Straży Miejskiej/poradni PPP

8 lutego 2022 – Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I – IIIp (17:00)

15 lutego 2022 – Rada pedagogiczna podsumowująca

MARZEC

22 marca 2022 – Święto Szkoły

27 marca -2 kwietnia 2022 – Międzynarodowy kongres ekonomiczny „Młodzi i ekonomia” ERASMUS +

30 marca 2022 – Końcowy termin wystawienia propozycji ocen niedostatecznych (klasy trzecie po gimnazjum)

KWIECIEŃ

27 marca -2 kwietnia 2022 – Międzynarodowy kongres ekonomiczny „Młodzi i ekonomia” ERASMUS +

9 kwietnia 2022 – Drzwi Otwarte

13 kwietnia 2022 – Końcowy termin wystawienia propozycji stopni rocznych – klasy IIIg

14 – 19 kwietnia 2022 – Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2022 – Końcowy termin wystawienia stopni rocznych – klasy IIIg

26 kwietnia 2022 – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna uczniów klas trzech pogimnazjalnych

28 kwietnia 2022 – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – akademia szkolna

28 lub 29 kwietnia 2022 – Zakończenie nauki w kl. IIIg – uroczystość wręczenia świadectw