Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pedagog szkolny:

 

Agnieszka Rybacka a.rybacka@loiv.torun.pl 

 

Pedagog specjalny:

 

Eliza Adamiec-Pomponi  e.adamiec-pomponi@loiv.torun.pl

 

Psycholog:

 

Monika Hajdukiewicz m.hajdukiewicz@loiv.torun.pl

 

Dyżury:

 

Dzień tygodniapsycholog
Monika Hajdukiewicz
pedagog szkolny, pedagog specjalny
Agnieszka Rybacka
pedagog specjalny
Eliza Adamiec-Pomponi
poniedziałek8:00-14:008:30-14.0012:20-14:10
wtorek7:45-13:459:00-16:0011:40-13:10
środa12:00-13:007:45-14:309:45-10:55
czwartek7:45-12:459:30-14:30
piątek7:45-14:00

 


 

Powrót do szkoły po okresie pandemii i nauczania zdalnego. Podpowiedzi dla rodziców, nauczycieli i uczniów. PRZEJDŹ

 


 

DOKĄD PO POMOC?

 

PRZEJDŹ

 

TELEFONY ZAUFANIA

 

PRZEJDŹ

 


 

STREFA RODZICA:

 

1. Cyberprzemoc - poradnik:
 https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow

 

2. Depresja u dzieci i młodzieży - artykuł:
https://ppp1.edu.bydgoszcz.pl/main.php?page=24813&pnr=1&down=1&h=1

 

3. Motywowanie dziecka do nauki zdalnej:
https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/Motywowanie-dziecka-do-nauki-zdalnej.pdf
https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/1_1.jpg

 

4. Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla rodziców:
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27550

 

5. Nastoletnia depresja:
https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica

 

6. List do Rodzica: PRZEJDŹ

 

7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - ENERGETYKI: PRZEJDŹ

 

 

 


 

STREFA UCZNIA:

 

 1. Higiena pracy podczas nauki zdalnej PRZEJDŹ
 2. Bezpieczeństwo w sieci PRZEJDŹ
 3. Nastoletnia depresja:  
  https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-nastolatka 
  https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/nastoletnia-depresja-poradnik-dla-mlodziezy.pdf
 4. Jak radzić sobie z ekspozycją społeczną podczas zajęć on-line:
  https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ekspozycja-spo%C5%82eczna.pdf
 5. Jak wytrzymać razem w rodzinie i nadal się lubić:
  https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/Jak-wytrzyma%C4%87-w-rodzinie-i-nadal-lubi%C4%87.pdf
 6. Tolerancja i szacunek - prezentacja pani psycholog Aleksandry Gawineckiej PRZEJDŹ
 7. Jak radzić sobie ze stresem:
  https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DghhTE3WT