Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pedagog szkolny:

Agnieszka Rybacka a.rybacka@loiv.torun.pl 

Pedagog specjalny:

Eliza Adamiec-Pomponi  e.adamiec-pomponi@loiv.torun.pl

Psycholog:

Monika Hajdukiewicz m.hajdukiewicz@loiv.torun.pl

Dyżury:

Dzień tygodniapsycholog
Monika Hajdukiewicz
pedagog szkolny, pedagog specjalny
Agnieszka Rybacka
pedagog specjalny
Eliza Adamiec-Pomponi
poniedziałek8:30 – 9:30/ 10.30- 14.009:00 –10:30/ 12.25-15.25
wtorek7:45 – 13:459:00 – 16:00
środa10:00 - 16:007:45 – 14:30
czwartek7:45 - 13:458:30 – 14:30
piątek7:45 – 14:00

Powrót do szkoły po okresie pandemii i nauczania zdalnego. Podpowiedzi dla rodziców, nauczycieli i uczniów. PRZEJDŹ


DOKĄD PO POMOC?

PRZEJDŹ

TELEFONY ZAUFANIA

PRZEJDŹ


STREFA RODZICA:

1. Cyberprzemoc – poradnik:
 https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc–poradnik-dla-rodzicow

2. Depresja u dzieci i młodzieży – artykuł:
https://ppp1.edu.bydgoszcz.pl/main.php?page=24813&pnr=1&down=1&h=1

3. Motywowanie dziecka do nauki zdalnej:
https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/Motywowanie-dziecka-do-nauki-zdalnej.pdf
https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/1_1.jpg

4. Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla rodziców:
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27550

5. Nastoletnia depresja:
https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica

6. List do Rodzica: PRZEJDŹ

7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – ENERGETYKI: PRZEJDŹ


STREFA UCZNIA:

 1. Higiena pracy podczas nauki zdalnej PRZEJDŹ
 2. Bezpieczeństwo w sieci PRZEJDŹ
 3. Nastoletnia depresja:  
  https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-nastolatka 
  https://forumprzeciwdepresji.pl/wp-content/uploads/nastoletnia-depresja-poradnik-dla-mlodziezy.pdf
 4. Jak radzić sobie z ekspozycją społeczną podczas zajęć on-line:
  https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ekspozycja-spo%C5%82eczna.pdf
 5. Jak wytrzymać razem w rodzinie i nadal się lubić:
  https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/Jak-wytrzyma%C4%87-w-rodzinie-i-nadal-lubi%C4%87.pdf
 6. Tolerancja i szacunek – prezentacja pani psycholog Aleksandry Gawineckiej PRZEJDŹ
 7. Jak radzić sobie ze stresem:
  https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DghhTE3WT