Procedury Bezpieczeństwa

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PROCEDURY REAGOWANIA oraz REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE w SZKOLE:

  • ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO  Procedury
  •  MONITORING – regulamin monitoringu wizyjnego Regulamin 
  • Procedura postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Procedura
  • Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników w przypadku podejrzenia lub zaistnienia cyberprzemocy  Procedura
  • Zasady organizacji i funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r. Dokumenty i załączniki