Procedury Bezpieczeństwa

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PROCEDURY REAGOWANIA oraz REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE w SZKOLE:

  • ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO  Procedury
  • ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE  Procedury 
  •  MONITORING – regulamin monitoringu wizyjnego Regulamin
  • ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Dokumenty i załączniki
  • REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO Regulamin
  • Procedura postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Procedura
  • Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników w przypadku podejrzenia lub zaistnienia cyberprzemocy  Procedura