BIP

OFERTY:

Zapytanie ofertowe – prace malarskie:

Toruń, dnia 05.05.2021 r. 

IVLO. 2230.1.2021 r.
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/5 zaprasza do  składania ofert na wykonanie prac: „Remont pomieszczeń szkolnych. Prace malarskie”.

Kryterium wyboru oferty : 100 % cena. 

Termin wykonania robót 01.07.2021 r. – 25.07.2021 r.  

Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej usługi można uzyskać w sekretariacie szkoły, ul. Warszawska 1/5, tel. 56 622 12 28 . 

Ofertę – formularz ofertowy na wykonanie ww. prac należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2021 r. do  godz. 1500 w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Warszawska 1/5 lub na adres  email: dyrekcja@loiv.torun.pl

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie   kosztorys nakładczy   formularz ofertowy


Klauzula informacyjna – dane osobowe:  Klauzula 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu pełni pani Anna Grzybowska:

  • tel.  56 611 89 92

  • e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl


Monitoring prowadzony jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje teren boiska, patio, wejścia do szkoły, wewnątrz budynku monitorowana jest szatnia okryć wierzchnich i korytarz na drugim piętrze. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 56 622 12 28 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@loiv.torun.pl

MONITORING – regulamin monitoringu wizyjnego Regulamin


Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdania


Zamówienia poza ustawą PZP