BIP

OFERTY:

07.06.2022 r.
Dyrektor IV LO zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Remont pomieszczeń biblioteki”. 

ogłoszenie kosztorys nakładczy wzór umowy formularz ofertowy


13.05.2022 r.

Dyrektor IV LO zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Specjalistyczne prace izolacyjne”. 

<em>Szczegóły oferty</em>


13.05.2022 r.

Dyrektor IV LO zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej”.

<em>Szczegóły oferty</em>


Zapytanie ofertowe – prace malarskie:

Toruń, dnia 05.05.2021 r. 

IVLO. 2230.1.2021 r.
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/5 zaprasza do  składania ofert na wykonanie prac: „Remont pomieszczeń szkolnych. Prace malarskie”.

Kryterium wyboru oferty : 100 % cena. 

Termin wykonania robót 01.07.2021 r. – 25.07.2021 r.  

Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej usługi można uzyskać w sekretariacie szkoły, ul. Warszawska 1/5, tel. 56 622 12 28 . 

Ofertę – formularz ofertowy na wykonanie ww. prac należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2021 r. do  godz. 1500 w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Warszawska 1/5 lub na adres  email: dyrekcja@loiv.torun.pl

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie   kosztorys nakładczy   formularz ofertowy


 

Klauzula informacyjna – dane osobowe:  Klauzula 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu pełni pani Anna Grzybowska:

  • tel.  56 611 89 92

  • e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl


Monitoring prowadzony jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje teren boiska, patio, wejścia do szkoły, wewnątrz budynku monitorowana jest szatnia okryć wierzchnich i korytarz na drugim piętrze. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 56 622 12 28 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@loiv.torun.pl

MONITORING – regulamin monitoringu wizyjnego Regulamin


Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdania


Zamówienia poza ustawą PZP