BIP

OFERTY PRACY:

  1. Praca na stanowisku kierownika gospodarczego w wymiarze 1/2 etatu

Zatrudnienie od 01 września 2020 roku. Składanie ofert, czyli CV i list motywacyjny z klauzulą RODO wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do dnia 11 sierpnia 2020 roku

Ofertę należy składać drogą emailową na adres sekretariat@loiv.torun.pl 

Zakres obowiązków na stanowisku – kierownik gospodarczy: Zakres obowiązków 


Klauzula informacyjna – dane osobowe:  Klauzula 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu pełni pani Anna Grzybowska:

  • tel.  56 611 89 92

  • e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl


Monitoring prowadzony jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje teren boiska, patio, wejścia do szkoły, wewnątrz budynku monitorowana jest szatnia okryć wierzchnich i korytarz na drugim piętrze. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 56 622 12 28 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@loiv.torun.pl

MONITORING – regulamin monitoringu wizyjnego Regulamin


Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdania


Zamówienia poza ustawą PZP