Jubileusz i Święto Szkoły

JUBILEUSZ I ŚWIĘTO IV LO W 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

Informujemy z żalem, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu spotkania absolwentów we wrześniu 2020 roku z okazji jubileuszu szkoły. W obecnej sytuacji wszystkie siły koncentrujemy na zapewnieniu uczniom możliwości nauczania online. Prawdopodobnie przerwa w normalnym funkcjonowaniu szkoły zostanie przedłużona, co utrudnia organizację wszelkich przedsięwzięć.

Łączymy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego. Spotkamy się w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

Małgorzata Białek

Komitet Organizacyjny