Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych do IV LO na rok szkolny 2022/23 rozpocznie się 16 maja 2022 r.


Strona z naborem elektronicznym do szkół ponadpodstawowych w Toruniu zostanie uruchomiona w maju 2022


torun.edu.com.pl 


Dodatkowe informacje nt. rekrutacji w IV LO pod adresem e-mail:


rekrutacja@loiv.torun.pl 

Informacja na temat rekrutacji do klas pierwszych do IV LO

Rekrutacja do szkół w Toruniu:

Rekrutacja - informacje ogólne i przebieg

Zasady przyjmowania do IV LO w Toruniu - punktacja

Zadania ze sprawdzianów matematycznych do klasy E

Drzwi Otwarte

Informacje o IV LO

Informacja o klasach w IV LO

Informacje o internatach

Odwiedź nas w Minecrafcie:

W latach 2020 - 2021 ze względu na pandemię zdecydowaliśmy, że coroczne Drzwi Otwarte odbędą się w świecie wirtualnym z wykorzystaniem gry Minecraft i platformy komunikacyjnej Discord.  Zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły! 

W roku szkolnym 2022/2023 IV LO w Toruniu przyjmie uczniów do 5 klas pierwszych.
Wszystkie klasy w szkole objęte są patronatem wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Informacje szczegółowe o klasach

Filmowe prezentacje klas:

Chcesz dowiedzieś się więcej o życiu naszej szkoły?

Odwiedź nasze portale społecznościowe:

Listy kandydatów do klas pierwszych IV LO

 Listy osób zakwalifikowanych do klas pierwszych w r.szk. 2022/23 zostaną opublikowane 19 lipca 2022 r.

 

Wyniki sprawdzianu predyspozycji matematycznych dla kandydatów do klasy E zostaną opublikowane 15 czerwca 2022 r.

sprawdzian do 1E