Rekrutacja

W środę 19 sierpnia 2020 zakończył się elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych w Toruniu. Od tej pory kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do IV LO, powinni zwracać się z wnioskiem o rekrutację bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.

 

Dodatkowe informacje pod adresem e-mail:

rekrutacja2020@loiv.torun.pl 

 

 

Informacja na temat rekrutacji do klas pierwszych do IV LO

Rekrutacja do szkół w Toruniu odbywa się przez stronę internetową:

Rekrutacja do IV LO - informacje ogólne i kryteria

Zasady przyjmowania do IV LO w Toruniu

Informacje o E-Drzwiach Otwartych

Informacje o IV LO

Zasady przyjmowania do internatu

CO WYRÓŻNIA NAS WŚRÓD INNYCH SZKÓŁ?

  Przekonaj się, dlaczego zaufało nam już tysiące uczniów z całego województwa. Obejrzyj film, aby się dowiedzieć!

W roku szkolnym 2020/2021 IV LO w Toruniu przyjmie uczniów do 6 klas pierwszych.
Wszystkie klasy w szkole objęte są patronatem wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opis klas:

KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty na świadectwie
punktowane w rekrutacji
Języki obce nauczane w klasie
Ulotki klasy do pobrania
1A
biologiczno – chemiczna „medyczna”
biologia, chemia j. polski, matematyka,
biologia, chemia
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
Klasa 1A
1AR
„architektoniczna”
z rozszerzoną matematyką,
historią sztuki i językiem angielskim
matematyka,
historia sztuki,
j. angielski
j. polski, matematyka,
j. obcy, historia
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
Klasa 1AR
1B
lingwistyczno – społeczna
j. angielski; j. niemiecki
lub j. francuski*,
wiedza o społeczeństwie
j. polski, matematyka,
j. obcy, wiedza o
społeczeństwie
lub historia
- pierwszy: j. angielski
· drugi: j. francuski
lub j. niemiecki*
Klasa 1B
1C
geograficzno-matematyczna
„ekonomiczna”
z rozszerzonym językiem angielskim
geografia, matematyka,
j. angielski
j. polski, matematyka,
j. obcy, geografia
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
Klasa 1C
1D
matematyczno – fizyczna „autorska”
z rozszerzonym językiem angielskim
matematyka, fizyka,
j. angielski
j. polski, matematyka,
j. obcy, fizyka
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
Klasa 1D
1E
matematyczno - fizyczno -
informatyczna „uniwersytecka”
matematyka, fizyka, informatykaj. polski, matematyka,
j. obcy, fizyka
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
Klasa 1E
 

Wszystkie klasy:

Zadania ze sprawdzianów predyspozycji matematycznych - klasy E