Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 zakończona!

Brak wolnych miejsc w klasach pierwszych w IV LO.

Informacje o wolnych miejscach w szkołach znajdują się na stronie i nternetowej KO w Bydgoszczy oraz na portalu elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych w Toruniu pod adresem:


torun.edu.com.pl 

 

 

Dodatkowe informacje nt. rekrutacji w IV LO pod adresem e-mail:

 

rekrutacja@loiv.torun.pl 

 

 

 

Informacja na temat rekrutacji do klas pierwszych do IV LO

Rekrutacja do szkół w Toruniu:

Rekrutacja - informacje ogólne i przebieg

Zasady przyjmowania do IV LO w Toruniu - punktacja

Zadania ze sprawdzianów matematycznych do klasy E

Drzwi Otwarte 2023

Informacje o IV LO

Informacja o klasach w IV LO

Informacje o internatach

W roku szkolnym 2023/2024 IV LO w Toruniu przyjmie uczniów do 5 klas pierwszych.
Wszystkie klasy w szkole objęte są patronatem wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Informacje szczegółowe o klasach

Filmowe prezentacje klas:

Chcesz dowiedzieś się więcej o życiu naszej szkoły?

Odwiedź nasze portale społecznościowe:

Odwiedź nas w Minecrafcie:

W latach 2020 - 2021 Drzwi Otwarte odbyły się w świecie wirtualnym z wykorzystaniem gry Minecraft i platformy komunikacyjnej Discord. Mapa nadal jest rozbudowywana i dostępna. Zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły! 

Rekrutacja do klas pierwszych IV LO

 Listy kandydatów przyjętychdo klas pierwszych IV LO są opublikowane w szkole.

 

IV LO.

IV LO