Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych do IV LO na rok szkolny 2021/22 została zakończona.

 

Strona z naborem elektronicznym do szkół ponadpodstawowych w Toruniu:


torun.edu.com.pl 

 

Dodatkowe informacje nt. rekrutacji w IV LO pod adresem e-mail:

 

rekrutacja@loiv.torun.pl 

Informacja na temat rekrutacji do klas pierwszych do IV LO

Rekrutacja do szkół w Toruniu:

Rekrutacja do IV LO - informacje ogólne i kryteria

Zasady przyjmowania do IV LO w Toruniu

Zadania ze sprawdzianów matematycznych - klasy E

Informacje o E-Drzwiach Otwartych

Informacje o IV LO

Informacja dla kandydatów - opis klas

Zasady przyjmowania do internatu

CO WYRÓŻNIA NAS WŚRÓD INNYCH SZKÓŁ?

  Przekonaj się, dlaczego zaufało nam już tysiące uczniów z całego województwa. Obejrzyj film, aby się dowiedzieć!

W roku szkolnym 2021/2022 IV LO w Toruniu przyjmie uczniów do 5 klas pierwszych.
Wszystkie klasy w szkole objęte są patronatem wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opis klas:

Klasa
(ulotki klas do pobrania)
Przedmioty rozszerzonePrzedmioty na świadectwie
punktowane w rekrutacji
Języki obce nauczane w klasie
1A
biologiczno – chemiczna „medyczna”
biologia, chemia j. polski, matematyka,
biologia, chemia
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
1B
lingwistyczno – społeczna
j. angielski; j. niemiecki
lub j. francuski*,
wiedza o społeczeństwie
j. polski, matematyka,
j. obcy, wiedza o
społeczeństwie
lub historia
- pierwszy: j. angielski
· drugi: j. francuski
lub j. niemiecki*
1C
geograficzno-matematyczna
„ekonomiczna”
z rozszerzonym językiem angielskim
geografia, matematyka,
j. angielski
j. polski, matematyka,
j. obcy, geografia
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
1D
matematyczno – fizyczna „autorska”
z rozszerzonym językiem angielskim
matematyka, fizyka,
j. angielski
j. polski, matematyka,
j. obcy, fizyka
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
1E
matematyczno - fizyczno -
informatyczna „uniwersytecka”
matematyka, fizyka, informatykaj. polski, matematyka,
j. obcy, fizyka
- pierwszy: j. angielski
- drugi: j. francuski
lub j. niemiecki
 

Chcesz dowiedzieś się więcej o życiu naszej szkoły?

Odwiedź nasze portale społecznościowe:

Listy kandydatów do klas pierwszych IV LO

 W poniedziałek 2 sierpnia 2021 zakończył się nabór do szkół ponadpodstawowych w Toruniu. Liczebność uczniów w klasach 1A, 1B, 1C
i 1D ustalono na 32 osoby a w klasie 1E 30 osób.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych IV LO w naborze uzupełniającym:

Koniec rekrutacji