Fakultety sportowe

HARMONOGRAM FAKULTETÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PONIEDZIAŁEK

15.00 – 16.30 – tenis stołowy (mała sala) Jakub Winkler ( zast. I. Żyndul)
16.45 – 19.00 – zajęcia sportowo – rekreacyjne (duża sala) Mirosław Nowak

WTOREK

15.00 – 18.00 – piłka siatkowa / badminton (duża sala) Iwona Żyndul
15.00 – 17.15 – Jagger (mała sala) Jakub Winkler (zast. M. Petrowska)

ŚRODA

15.00 – 16.30 – gry i zabawy bieżne (duża sala) Andrzej Piwoński
15.00 – 16.30 – cheerleader (mała sala) Małgorzata Petrowska

CZWARTEK

15.00 – 16.30 - nordic walking (teren) Jakub Winkler (zast. I. Żyndul)
16.45 - 19.00 – gry sportowo – rekreacyjne (duża sala) Jakub Winkler (zast. M. Nowak)
16.30 – 18.00 – tenis stołowy (mała sala) Iwona Żyndul

SOBOTA

rolkowisko,
turystyka piesza,
turystyka rowerowa,
marsze na orientację
I. Żyndul (2h), M. Petrowska (3h), E. Pomponi (2h), M. Nowak (3h)