Tradycja

Szkoła powstała w 1945 roku jako IV Gimnazjum Koedukacyjne, z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Mickiewicza 81, w budynku byłej niemieckiej radiostacji. Po miesięcznym "roku szkolnym" trwającym od czerwca do lipca 1945 roku, zarządzono wakacje, i nowy pełen rok rozpoczęto 8 września 1945 roku. Dyrektorem szkoły został Jan Morawski, a liczyła ona 10 klas i 314 uczniów. W 1947 roku szkoła przeniesiona została do budynku przy ulicy Piekary i zmieniła nazwę na III Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Rok później przeniosła się do budynku przy placu Świerczewskiego. W 1957 roku placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą IV Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Toruniu. W 2006 roku, Jolanta Krawczyk, dyrektorka szkoły w latach 1991-2005, otrzymała medal Thorunium (najwyższe odznaczenie, jakie może nadać Prezydent Miasta Torunia) za swoją pracę organizacyjną i zasługi dla miasta. Gmach szkoły wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1615).

JUBILEUSZ I ŚWIĘTO IV LO W 2020 ROKU

Święto IV LO