Pomoc psychologiczna – pismo MEN

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii i potrzebą zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych zamieszczamy  informację przekazaną przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarz Stanu w MEiN. Informacja MEiN