Dokumenty

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia
2016-2023

Statut IV LO w Toruniu

Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw

mLegitymacja

 mLegitymacja 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Regulamin SU 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Regulamin boiska szkolnego

Regulamin Wycieczek Szkolnych