Dokumenty

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia
2016-2023

Statut IV LO w Toruniu

Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw

mLegitymacja

 mLegitymacja 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - PROJEKT

 Regulamin SU 

Program Wychowawczo -Profilaktyczny IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Regulamin boiska szkolnego

Zasady organizacji i udziału w wycieczkach szkolnych od 8 października 2020 r.