Dokumenty

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia

Statut IV LO w Toruniu

Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Regulamin SU 

Program Wychowawczo -Profilaktyczny IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (Rok szkolny 2020/2021)

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Zasady organizacji i udziału w wycieczkach szkolnych od 8 października 2020 r.