Akademia Przyszłego Menedżera 2.0

W czwartek 6 czerwca 2024 roku odbyło się podsumowanie całorocznego projektu Akademia Przyszłego Menedżera 2.0.

Program szkoleniowo-mentoringowy dla uczniów naszej szkoły realizowany był na podstawie porozumienia o współpracy między Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Centrum Wsparcia Biznesu torun.direct, IV Liceum Ogólnokształcącym i ULO. Uczniowie mieli za zadanie wykreowanie innowacyjnego rozwiązania biznesowego, obejmującego aspekty cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju dla partnera biznesowego – Nicolaus Banku. W ramach projektu uczniowie klasy 3 C odbyli comiesięczne spotkania, w trakcie których metodą sprintu projektowego tworzyli rozwiązanie odpowiadające potrzebom partnera.

Podsumowaniem projektu była dzisiejsza prezentacja rozwiązań przygotowanych przez uczniów. Jury, złożone z przedstawicieli Ncolaus Banku, miało duży problem z wyborem najlepszej koncepcji. Uczniowie zaprezentowali tak wysoki poziom proponowanych koncepcji, że przedstawiciele Nicolaus Banku postanowili nagrodzić wszystkie 4 zespoły projektowe.

Każdy z zespołów otrzymał do wspólnego wykorzystania voucher do CH Plaza o wartości 500 złotych na dowolne usługi lub zakupy.

Minimalnie najlepsi okazali się twórcy koncepcji realizacji Agendy 2030w Nicolaus Bank: Maciej Brauze [lider zespołu], Maria Czynszak, Agata Lewandowska, Maksymilian Marcinkowski [lider zespołu], Weronika Pietruszewska, Michał Antoni Rabiasz, Marta Szpila i Miłosz Zowczak.

Zespół został nagrodzony voucherem o wartości 1000 złotych a ponadto wszyscy jego członkowie mogą otworzyć w Nicolaus Banku konto osobiste z przedpłaconą przez bank kwotą 200 złotych.

Jury tworzyli pracownicy Nicolaus Banku: p. Małgorzata Laskowska, p.Grzegorz Wojciechowski i p. Monika Rosowska. Obok koordynatorzy programu: dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz i dr Mariusz Lewandowski z WNEiZ UMK – Centrum Współpracy z Biznesem BIZNESHUB.

Kontynuacją współpracy będzie zaproszenie liderów zespołów projektowych na spotkanie z kierownictwem Nicolaus Banku.

Podsumowaniem udziału w programie było wręczenie wszystkim uczniom certyfikatów uczestnictwa w zajęciach wystawionych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.