Kategoria: wydarzenia

Rozdanie świadectw

Rozdanie świadectw Ukończenie szkoły średniej i odbiór świadectwa potwierdzającego ten fakt, to wydarzenie, na które czekają wszyscy uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. W naszym liceum …