IX WOJEWÓDZKA OLIMPIADA OBRONY CYWILNEJ

IX WOJEWÓDZKA OLIMPIADA OBRONY CYWILNEJ

CELEM OLIMPIADY JEST ROZWIJANIE ZNAJOMOŚCI ZASAD FUNKCJONOWANIA NUMERU ALARMOWEGO „112”.

ZAKRES TEMATYCZNY:

– WIADOMOŚCI Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ,

– WIADOMOŚCI Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY,

– WIADOMOŚCI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,

– WIADOMOŚCI Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,

– ZNAJOMOŚĆ SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA PO ICH OGŁOSZENIU,

– UMIEJĘTNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,

– UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY,

– UMIEJĘTNOŚCI Z TERENOZNAWSTWA,

– UMIEJĘTNOŚCI ZE STRZELECTWA SPORTOWEGO

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA P. PROF. ELIZA ADAMIEC – POMPONI W DN.

– PONIEDZIAŁEK 7.45- 15.05,

– CZWARTEK 11.35 – 15.05,

– PIĄTEK 10.30 – 14.10

SALA NR 1 (EDB)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OLIMPIADZIE!