PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY

Wykazy podręczników dla wszystkich klas na rok szkolny 2017/18 można zobaczyć tu.

Na początku roku szkolnego zachęcamy uczniów klas drugich i trzecich do odsprzedaży zbędnych książek młodszym koleżankom i kolegom.