Podręczniki

Uczniowie klas pierwszych liceum tytuły podręczników do nauki języków obcych otrzymają we wrześniu, po diagnozie wstępnej i podziale na grupy językowe.

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

Podręczniki dla liceum 3-letniego po gimnazjum:

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022 Załącznik 1g - język angielski Załącznik 2g - język francuski Załącznik 3g - język niemiecki

 

Podręczniki dla liceum 4-letniego po szkole podstawowej:

Podręczniki na rok szkolny 2021-2022 Załącznik 1p - język francuski Załącznik 2p - język niemiecki

 

Uwaga! W wykazie dla klas po szkole podstawowej prawidłowy zapis podręczników do historii zapisano poniżej. 

KLASA I

Historia. Ślady czasu. Zakres podstawowy;   nr dopuszczenia: 1102/1/2020;   autorzy: Łukasz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski ;   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

KLASA II

Poznać przeszłość 2. Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy;   nr dopuszczenia: 1021/2/2020;   autorzy: Adam KucharskiAneta Niewęgłowska;    wydawnictwo: NOWA ERA

KLASA III

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy;   nr dopuszczenia : 1021/3/2021;   autorzy: Jarosław Kłaczkow, Anna ŁaszkiewiczStanisław Roszak;   wydawnictwo: NOWA ERA

 

Załączniki zawierają wykaz podręczników do nauki języków obcych - tytuł obowiązującego podręcznika jest zależny od grupy językowej.

Uczniowie klas pierwszych liceum tytuły podręczników do nauki języków obcych otrzymają we wrześniu, po diagnozie wstępnej i podziale na grupy językowe.

Uczniowie klas starszych: podręcznik do języków obcych - podręczniki mogą być planowane na czas dłuższy niż jeden rok szkolny. Zakup podręcznika na kolejny rok proszę konsultować z nauczycielem przedmiotu.