Powakacyjny Rajd Rowerowy

Przy pięknej słonecznej pogodzie i cudownych krajobrazach odbył się pierwszy powakacyjny Rajd Rowerowy Toruń – Barbarka – Toruń. Młodzież z 4 LO (klasy 1-4) licznie wzięła udział i już rano wszyscy z sprawnymi rowerami stawili się przy naszej szkole. Wybrane zostały różne trasy rowerowe dla urozmaicenia rajdu. Barbarka to piękne miejsce wśród różnych gatunków zieleni i miejsc spacerowych.

Wuefiści zapraszają także kolejnych uczniów na kolejny rajd – oczywiście w inne miejsce (jakie? tajemnica? 😂)

Wszyscy szczęśliwi i zadowoleni z nowymi siłami na kolejny tydzień wróciliśmy do Torunia. Rodzice odbierali zadowoloną młodzież spod szkoły.

Ze sportowym pozdrowieniem Katedra W-F.