W 2023 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK świętuje jubileusz 55-lecia istnienia

Zaplanowano wiele okolicznościowych poczynań składających się na „Rok Ekonomii Kopernikańskiej na UMK”. Główna uroczystość odbyła się 22 czerwca w Auli UMK. Była to okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz przyznania nagród Roku Ekonomii Kopernikańskiej osobom działającym na rzecz sektora finansowego.

W trakcie tej uroczystości znalazły się również akcenty dotyczące naszej szkoły.

Dziekan Wydziału dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK wręczył Oskarowi Szyszczakowi, tegorocznemu absolwentowi klasy 4Bp, nagrodę za uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego. Oskar uzyskał także indeks WNEiZ UMK

Drugim ważnym wydarzeniem było zawarcie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki i Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym oraz władzami Torunia – Centrum Wsparcia Biznesu toruń.direct.

Porozumienie jest kontynuacją wieloletniej współpracy naszej szkoły z WNEiZ UMK a dotyczy upowszechniania wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży m.in. przez objęcie przez UMK i toruń.direct patronatu nad klasami w IV LO i ULO.

W uroczystości wzięła udział delegacja klasy 3C naszej szkoły.

Zdjęcia poniżej autorstwa p. Andrzeja Romańskiego pochodzą ze strony

https://portal.umk.pl/pl/article/wydzial-z-55-letnia-tradycja