Umowa o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym!


W dniu 26 czerwca 2023 r. pani dyrektor IV LO Małgorzata Białek i pan dyrektor X LO Michał Dąbkowski brali udział w spotkaniu z Prorektorem ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego panem Prof. Tomaszem Smiataczem.

Przedmiotem spotkania było potwierdzenie woli i ustalenie zakresu wspólnych działań przed aktem podpisania formalnej, trójstronnej umowy pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a IV LO i XLO.

Współpraca między szkołami a GUMed-em trwa od kilku lat. Polega na umożliwianiu uczestnictwa uczniom w uniwersyteckich warsztatach i wykładach rozwijających zainteresowania medyczne oraz poznawaniu struktury organizacyjnej uczelni wraz z możliwościami studiowania na jej różnych wydziałach.

Podpisanie umowy będzie skutkowało jej rozszerzeniem i patronowaniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nad kształceniem specjalistycznym w naszych klasach „medycznych”.