Nagrody dla uczniów – nabór wniosków

Od 3 do 14 lipca 2023 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.

Nagrodę za rok szkolny 2022/2023 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2022/2023 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:
1. odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
2. uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

Przypominamy, że w terminie od 3 do 17 września 2023 r. będzie  prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, o których mowa w uchwale nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia. W związku z faktem, że w 2023 r. 3 i 17 września wypada w niedzielę, nabór przedmiotowych wniosków będzie prowadzony od 4 do 18 września br.

https://www.torun.pl/pl/nagrody-dla-uczniow-nabor-wnioskow-1