List ministra z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Warszawa, 14 października 2022 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,

bez mała 250 lat po powołaniu pierwszego organu państwa do spraw szkolnictwa − Komisji Edukacji Narodowej − trudno przecenić rolę nauczycieli w procesie edukacji, wychowania czy formowania osobowości kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Ustawy KEN z 1773 roku podkreślały znaczenie oraz autorytet dydaktyków. Zwracały uwagę na wszechstronność pedagogów, a także wskazywały wartości i cechy charakteru doskonałego nauczyciela. Już wówczas do najważniejszych atrybutów tego zawodu zaliczano wrażliwość, stanowczość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, jak również dbałość o dobro uczniów.

Ideały te, nadal charakteryzujące nauczycieli, są dziś dla nas powodem do szczególnego docenienia Państwa zaangażowania. Serdecznie dziękuję za wzorowo realizowaną misję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Doceniam, że wspierają Państwo swoich podopiecznych w ich indywidualnym rozwoju. To niezwykle ważne, że podczas codziennej pracy kształtują Państwo postawy moralne i obywatelskie ludzi młodych, jak również wychowują uczniów w atmosferze szacunku dla każdego człowieka, ale też w poszanowaniu tradycji oraz dorobku kulturowego i intelektualnego naszego narodu.

Szanowni Państwo, jednym z priorytetów naszych działań jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Stąd też zmiany w pragmatyce zawodowej, a także rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej. Na bieżąco reagujemy także na obecną sytuację na świecie i spowodowany wojną w Ukrainie światowy kryzys energetyczny. Dlatego samorządy, organy prowadzące szkoły publiczne będą mogły jeszcze w tym roku skorzystać z dodatkowych środków na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła.

Chcemy, aby polska szkoła była nowoczesna, czyli – między innymi – taka, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dlatego też bardzo się cieszę, że są już widoczne efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć. W ramach programu Laboratoria Przyszłości zostało wyposażonych już 99,8 proc. szkół publicznych – niemal wszystkie szkoły podstawowe, a także ogólnokształcące szkoły artystyczne – w nowoczesny sprzęt edukacyjno-technologiczny, który wspiera rozwijanie kompetencji przyszłości uczniów. Zależy nam, aby systematycznie udostępniać nauczycielom narzędzia wspomagające i uatrakcyjniające proces kształcenia.

Wrzesień był pierwszym miesiącem działania Mobilnych Laboratoriów Przyszłości – projektu edukacyjnego, w ramach którego zespoły edukatorów przeprowadzają w całej Polsce warsztaty skierowane do uczniów i nauczycieli. Edukatorzy odwiedzili już ponad 100 szkół, spotkali się z nauczycielami i przeprowadzili warsztaty dla ponad 6 tysięcy uczniów. Również dzięki Państwa zaangażowaniu z wycieczek krajoznawczych w ramach programu Poznaj Polskę skorzystało już ponad
460 tys. uczniów. W ramach 11 tys. wycieczek edukacyjnych odkrywali oni bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

Raz jeszcze z serca dziękuję Państwu za wszelkie podejmowane działania. W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty życzę niesłabnącej pasji, inspiracji do pracy z uczniami, wielu osiągnięć, a także wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek