Dzień Edukacji Narodowej – życzenia

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,

Dzień Edukacji Narodowej to nasze święto i z tej okazji życzę Państwu wiele pomyślności w życiu prywatnym, zdrowia, zasobności i szczęścia w rodzinach, a także satysfakcji oraz sukcesów w pracy z uczniami.

Jak co roku Dzień Edukacji jest okazją do refleksji i podsumowań. Pracujemy z młodymi, wrażliwymi ludźmi, którzy poszukują życiowej drogi. Ważne jest, by zachęcić ich do wnikliwego poznawania świata, gdyż tylko wtedy mogą dokonać mądrych wyborów. Dziękuję Państwu za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży, stawianie jej wymagań i wspieranie w ich osiąganiu. Mimo że zabrzmi to patetycznie, warto powiedzieć, że nasz zawód jest trudną i odpowiedzialną misją.

Podsumowania Państwa pracy są w tym roku bardzo satysfakcjonujące. Myślę tu o licznych nagrodach i odznaczeniach, które otrzymało wielu pedagogów z „czwórki”. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym, wymienionym poniżej.

Nagrodzeni i odznaczeni:

p. prof. Lilla Nierychlewska – Złoty Medal za Długoletnią Służbę 

p. prof. Mirosław Nowak – Złoty Medal za Długoletnią Służbę

p. prof. Krzysztof Hennig – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Jacek Hirsch – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

p. prof. Aneta Dubai – Medal Komisji Edukacji Narodowej

p. prof. Magdalena Rumińska – Medal Komisji Edukacji Narodowej

p. prof. Anna Schmelter – Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Iwona Żyndul – Medal Komisji Edukacji Narodowej 

p. prof. Renata Adamczyk-Nowak – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

p. prof. Joanna Stępak – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

p. prof. Joanna Brodzińska Michalak – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Andrzej Czyżewski – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Magdalena Klebs-Jaranowska – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Hanna Lubkowska – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Marzenna Maciaś – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Dorota Szymczyk Gajewska – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Anna Tatara – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Ewa Werner – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Maciej Wiśniewski – Nagroda Dyrektora Szkoły

Raz jeszcze dziękuję Państwu za pracę i poświęcenie, gratuluję sukcesów i życzę spełnienia w życiu oraz w pracy.

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Małgorzata Białek