Zarządzenie i komunikat dyrektora

20.06.2022 Zarządzenie i komunikat dyrektora IV LO w Toruniu z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zarządzenie i komunikat dyrektora IV LO w Toruniu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu organizacji pracy Szkoły w ostatnim tygodniu zajęć lekcyjnych 2021/2022, terminów ewentualnych egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych lub poprawkowych oraz godzin rozpoczęcia uroczystości kończących rok szkolny 2021/2022 i inaugurujących początek roku szkolnego 2022/2023

20 czerwca 2022 r. Poniedziałek

7:45 – 16:00 Lekcje zgodnie z obowiązującym planem Od godziny 8:30 Ewentualne egzaminy sprawdzające lub klasyfikacyjne.

21 czerwca 2022 r. Wtorek

7:45 – 16:00 Lekcje zgodnie z obowiązującym planem Od godziny 8:30 Ewentualne egzaminy sprawdzające lub klasyfikacyjne.

22 czerwca 2022 r. Środa

7:45 – 16:00 Lekcje zgodnie z obowiązującym planem Od godziny 8:30 Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne.

23 czerwca 2022 r. Czwartek – Dzień Sportu

7:45 – 9:30 Uczniowie poszczególnych klas udają się do UCS UMK przy ul. w.Św. Józefa w sposób ustalony z wychowawcą i pod opieką wychowawcy (MZK, spacer, rower) i mają obowiązek dotrzeć tam do 9:30

9:30 – 13:00 Szkolny Dzień Sportu w obiektach UCS UMK przy ul. Św. Józefa Od godziny 13:00 Powrót uczniów do szkoły w sposób ustalony z wychowawcą i pod opieką wychowawcy (MZK, spacer, rower).

24 czerwca 2022 r. Piątek – Zakończenie Roku Szkolnego 21/22

9:00 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas Ia, Ib, Ic, Id, Ie oraz IIa, IIar, IIb .

10:30 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas IIc, IId, IIe oraz IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe .

29, 30 sierpnia 2022 r.

Od godziny 8:30 Ewentualne egzaminy poprawkowe lub klasyfikacyjne.

1 września 2022 r. Czwartek – Inauguracja Roku Szkolnego 22/23

8:30 Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas IIIc, IIId, IIIe oraz IVa, IVb, IVc, IVd, IVe .

9:30 Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas IIIa, IIIar, IIIb oraz IIa, IIb, IIc, IId, IIe .

11:00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas I liceum.

Małgorzata Białek