Najnowszy ranking toruńskich liceów

Przytaczamy artykuły z Nowości Dziennik Toruński oraz WaszaEdukacja.pl

Mamy najnowszy ranking toruńskich liceów! Sprawdź, które jest najlepsze
Justyna Wojciechowska-Narloch1 maja 2022, 20:00

Gdzie najlepiej wypadły matury i która szkoła miała najwięcej laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych – między innymi te kryteria brane były pod uwagę przy tworzeniu rankingu liceów ogólnokształcących 2022. Takie zestawienie dla wszystkich największych miast w kraju przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Uwzględniono tam także Toruń.

Ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych 2022 przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad przedmiotowych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ranking szkół ponadpodstawowych został podzielony na część ogólnopolską oraz na osiemnaście miast wojewódzkich i uwzględnia placówki publiczne oraz niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. Ponadto w każdej placówce, egzamin maturalny w 2021 roku musiało zdawać minimum pięć osób dla poziomu podstawowego oraz minimum dwie osoby dla poziomu rozszerzonego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2019-2021 oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskana wyniosła 100.

Tu warto dodać, że portal WaszaEdukacja.pl prowadził też plebiscyt na Szkołę Roku 2022. W Toruniu ten zaszczytny tytuł zdobyło III LO im. Lindego ze Skarpy. [GRATULUJEMY!]

Szczegółowy ranking toruńskich liceów ogólnokształcących znajduje się w galerii na stronie Nowości.

Miejsce 2. IV LO, Warszawska 1/5 (67,66 pkt)

2. IV LO, Warszawska 1/5 (67,66 pkt)
fot. Grzegorz Olkowski – Nowości Dziennik Toruński

Ranking Liceów – Toruń

Ranking liceów 2022 w Toruniu opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W toruńskim rankingu wzięło udział 13 liceów, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Toruniu okazało się Liceum Uniwersyteckie.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista liceów z Torunia oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
Toruń
Miejsce
Polska

Placówka
17Liceum Uniwersyteckie Toruń81.371 pkt
251IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki Toruń67.665 pkt
3132I Liceum im. Mikołaja Kopernika Toruń61.044 pkt
4198X Liceum Toruń58.184 pkt
5299V Liceum im. Jana Pawła II Toruń56.009 pkt
6725Liceum Jagiellońskie – Katolickie Liceum Akademickie Toruń49.769 pkt
71042VIII Liceum Toruń45.439 pkt
81096VII Liceum im. Wandy Szuman Toruń44.658 pkt
91254IX Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka Toruń42.448 pkt
101258III Liceum im. Samuela Bogumiła Lindego Toruń42.419 pkt
111496II Liceum im. Królowej Jadwigi Toruń38.028 pkt
121550VI Liceum im. Zesłańców Sybiru Toruń36.806 pkt
131714XIII Liceum Toruń31.37 pkt

Metodologia rankingu szkół ponadpodstawowych WaszaEdukacja.pl 2022

Ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych 2022 przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad przedmiotowych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ranking został podzielony na dwa typy szkół: Licea oraz Technika.

Zasady ogólne

Ranking szkół ponadpodstawowych został podzielony na część ogólnopolską oraz na osiemnaście miast wojewódzkich i uwzględnia placówki publiczne oraz niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. Ponadto w każdej placówce, egzamin maturalny w 2021 roku musiało zdawać minimum pięć osób dla poziomu podstawowego oraz minimum dwie osoby dla poziomu rozszerzonego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2019-2021 oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. W zestawieniu dla techników, uwzględniono również wyniki egzaminu zawodowego z kwalifikacji. W ogólnopolskim rankingu liceów i techników maksymalnie można było uzyskać sto punktów.

Wskaźniki dla Liceum:

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych – 25%

To kryterium uwzględnia wszystkie pisemne i obowiązkowe egzaminy maturalne, czyli wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyciągnięta średnia ze zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu miała odpowiednio wagę 0.4 oraz 0.6. Dodatkowo dla egzaminu maturalnego z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególny egzamin maturalny poprzez wyciągnięcie ogólnej średniej. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – 35%

Dla każdego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły, została wyciągnięta średnia, pomnożona przez liczbę osób zdających dany przedmiot. Wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w danej szkole. Wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 35%.

Sukces w olimpiadach – 15%

Kolejnym kryterium były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W rankingu uwzględniono uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami w danej olimpiadzie przedmiotowej. Za każdą ogólnopolską olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać jeden punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalnie z jednej olimpiady dana szkoła mogła uzyskać trzy punkty. Dodatkowe dwa punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 15%.

Wskaźnik EWD – 25%

W tym przypadku została wyciągnięta średnia z wskaźników edukacyjnej wartości dodanej danej szkoły, a następnie wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

Wskaźniki dla Techników

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych – 20%

Punkty zostały wyliczone w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 20%.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – 25%

Punkty zostały wyliczone w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 25%.

Sukces w olimpiadach – 10%

Punkty zostały wyliczone w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 10%.

Egzaminy zawodowe – 30%

W rankingu zostały uwzględnione wszystkie kwalifikacje egzaminu zawodowego jakie były zdawane w danej placówce w 2021 roku. Wyciągnięta została średnią zdawalność z każdej kwalifikacji, którą zdawało minimum dwie osoby. Średnie wyniki z każdej kwalifikacji zostały pomnożona przez liczbę osób zdających, a następnie wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane. Na koniec została wyciągnięta ogólna średnia zdawalności egzaminu zawodowego z kwalifikacji. Wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Wskaźnik EWD – 15%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 15%.

źródła:

  1. https://nowosci.com.pl/mamy-najnowszy-ranking-torunskich-liceow-sprawdz-ktore-jest-najlepsze/ar/c5-16315059
  2. https://waszaedukacja.pl/ranking/torun/licea