Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,

Dzień Edukacji Narodowej to nasze święto i z tej okazji życzę Państwu wiele pomyślności w życiu prywatnym, zdrowia, zasobności i szczęścia w rodzinach, a także satysfakcji oraz sukcesów w pracy z uczniami.

Jak co roku Dzień Edukacji jest okazją do refleksji i podsumowań. Pracujemy z młodymi, wrażliwymi ludźmi, którzy poszukują życiowej drogi. Ważne jest, by zachęcić ich do wnikliwego poznawania świata, gdyż tylko wtedy mogą dokonać mądrych wyborów. Dziękuję Państwu za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży, stawianie jej wymagań i wspieranie w ich osiąganiu. Mimo że zabrzmi to patetycznie,  warto powiedzieć, że nasz zawód jest trudną i odpowiedzialną misją.

Podsumowania Państwa pracy są w tym roku bardzo satysfakcjonujące. Myślę tu o licznych nagrodach i odznaczeniach, które otrzymało wielu pedagogów z „czwórki”. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym, wymienionym poniżej.

Nagrodzeni i odznaczeni:

p. prof. Gabriela Potocka – Złoty Medal za Długoletnią Służbę, tytuł Honorowego Profesora Oświaty, Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

p. prof. Marlena Zielińska – Złoty Medal za Długoletnią Służbę

p. prof. Maciej Wiśniewski – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

p. prof. Robert Schmelter – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Joanna Stępak – Medal Komisji Edukacji Narodowej

p. prof. Anna Tatara – Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Krzysztof Hennig – laureat konkursu MEiN „Nauczyciel innowator”, Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Agnieszka Krause – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

p. prof. Inka Strzyżewska-Pietrucień – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

p. prof. Renata Adamczyk Nowak – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Joanna Brodzińska Michalak – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Andrzej Czyżewski – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Aneta Dubai – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Jacek Hirsch – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Dorota Szymczyk Gajewska – Nagroda Dyrektora Szkoły

p. prof. Iwona Żyndul – Nagroda Dyrektora Szkoły

Raz jeszcze dziękuję Państwu za pracę i poświęcenie, gratuluję sukcesów i życzę spełnienia w życiu oraz w pracy.

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu