IV LO otrzymało gratulacje i wyrazy uznania z Kuratorium Oświaty

IV Liceum Ogólnokształcące otrzymało wyróżnienie od pana Marka Gralika, Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Pani Dyrektor, prof Małgorzata Białek, w imieniu całej naszej społeczności szkolnej,  odebrała gratulacje i wyrazy uznania z rąk Kuratora Oświaty.

Pan Kurator pogratulował nam zdobycie sukcesów edukacyjnych i osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych.

Z radością przyjmujemy miłe słowa, dyplom uznania oraz prezent od Kuratora.