Nowe zasady wydawania duplikatów dokumentów

Dzień dobry,

Przekazuję Państwu informację z sekretariatu szkoły.

Od dnia 13 lutego 2017 roku wszystkie wpłaty za wyrobienie duplikatów dokumentów szkolnych proszę wpłacać na konto szkoły:

Nr konta: 49 1160 2202 0000 0000 6172 0052

W tytule wpłaty podajemy: imię i nazwisko ucznia/absolwenta oraz nazwę duplikatu dokumentu

Np.: Jan Kowalski – opłata za duplikat legitymacji

Koszt wyrobienie duplikatów dokumentów:

– legitymacja -9 zł,

– świadectwo – 26 zł.

W przypadku wyrobienia duplikatu legitymacji należy udać się do sekretariatu szkoły z dowodem wpłaty oraz zdjęciem.

W przypadku wyrobienia duplikatu świadectwa należy udać się do sekretariatu szkoły z wypełnionym podaniem o wydanie duplikatu
świadectwa(druk dostępny na stronie internetowej szkoły) oraz dowodem wpłaty.

Terminy i sposoby odbioru duplikatów ustalane są indywidualnie.

Małgorzata Białek

Dyrektor ZSO4