Uwaga! Zmiany dot. stypendiów i nagród PMT

W załączniku  znajduje się informacja dotycząca zmiany uchwały nr 310/12 RMT z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  (stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Torunia) uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.