Komunikat Dyrektora

Komunikat

dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

z dnia 27 kwietnia 2024 r.

w sprawie organizacji pracy Szkoły w dniu 29 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2024 r. dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w dniu 29 kwietnia 2024 r. zawiesił zajęcia w całości dla wszystkich oddziałów ze względu na mogące wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z awarią systemu kanalizacyjnego w Szkole. Tego dnia młodzież i nauczyciele nie przychodzą do Szkoły, bardzo proszę wychowawców o przekazanie tej informacji swoim wychowankom i ich rodzicom. W miarę możliwości, nauczyciele udostępnią/wskażą uczniom materiały edukacyjne do samodzielnej, fakultatywnej! pracy (za pośrednictwem dziennika elektronicznego/naszej platformy Google). 

Małgorzata Białek