Stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw II”

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu prowadzi nabór stypendystów w nowym projekcie stypendialnym „Prymus Pomorza i Kujaw II”.

Stypendia są skierowane do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i OSM I stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, OSM II stopnia i liceów sztuk plastycznych. Uczniowie, aby ubiegać się o stypendium, muszą spełnić warunki określone w Regulaminie.

Stypendia będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wszelkie informacje, w tym regulamin oraz generator wniosków, dostępne są na stronie internetowej https://prymus2.kujawsko-pomorskie.pl 

Termin ostateczny złożenia wniosku w formie papierowej upływa 30 września 2023 r. 

Zasady przyznawania stypendiów w tym roku zostały zmienione.  Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.