Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024

W dniu 4 września 2023 r. w Naszej Szkole odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024.

Na to szczególne wydarzenie przybyło liczne grono Gości, m.in.:

Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia,
Pan Michał Rzymyszkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia,
Pani Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Pani Iwona Michałek – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Arkadiusz Myrcha – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Dariusz Zagrabski – Dyrektor Delegatury w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Pan Krzysztof Bylicki – Dyrektor Delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
Pani Aranka Ignasiak-Szulc – Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju WNEiZ UMK,
Pan prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Pan dr Łukasza Mikulski – Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie uroczystości – Pani Dyrektor – Małgorzata Białek odebrała ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz zgodnie z tradycją Naszej Szkoły wręczyła wybitnym absolwentom medale „Primus inter pares”.

Artystyczne wrażenia zapewnili uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu:
Szymon Marczyński i Marcel Włodarczyk.