7 MARCA: Rzeka Dźwina w czasach nowożytnych. Część 1: Rzeka jako granica

We wtorek 7 marca dr Mariusz Balcerek omówi rolę rzeki Dźwiny jako granicy w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.). Aby lepiej zilustrować jej znaczenie, dokona analizy porównawczej z rzekami Europy Środkowej i Wschodniej: Wisłą, Dnieprem, Wołgą i Dunajem. Po prezentacji przewidziana jest dyskusja.

Początek o godz. 17.00. Wstęp jest bezpłatny.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1392594621545621