30 MARCA: Jak zmieniał się obraz Ziemi i Wszechświata na przestrzeni wieków | Wykład prof. Andrzeja Strobla

Jaką drogą ludzkość doszła do obecnego pojmowania i rozumienia obrazu Wszechświata?

Czy nasza obecna wiedza o Wszechświecie jest już zamknięta, wyczerpująca, logiczna i ostateczna?

Czy w uzyskanym dzisiejszym obrazie Wszechświata pojawia się potrzeba jego korekty i zmian?

Od początku swego istnienia człowiek podejmował próby poznania i zrozumienia zjawisk na Ziemi i otaczającym go niebie. Starał się też określić swoje miejsce w ogromnym, ogarniającym go przestrzennie Wszechświecie.

W czwartek, 30 marca, zapraszamy na kolejny wykład astronomiczny przygotowany przez prof. Andrzeja Strobla. Naukowiec opowie w Książnicy Kopernikańskiej, jak na przestrzeni wieków zmieniał się obraz Ziemi i Wszechświata.

Początek o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Prof. Andrzej Strobel jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku astronomii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Od ukończeniu studiów, w 1965 roku, do emerytury w 2009 roku, pracował w Instytucie Astronomii UMK. Odbył kilka naukowych staży w ośrodkach astronomicznych, m.in. w USA, Francji, Szwecji i Szwajcarii. Jest członkiem Komisji 33. i 45. Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jego badania naukowe dotyczyły w większości astronomii galaktycznej,  własności gromad gwiazdowych i rotacji Galaktyki. Poza badaniami naukowymi zajmuje się historią fizyki i astronomii. Do dziś zajmuje się także popularyzacją wiedzy astronomicznej. Prowadzi odczyty dla publiczności, bierze udział w organizowaniu pikników astronomicznych i oprowadza wycieczki po Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Pełni też funkcję Przewodniczącego Fundacji Przyjaciół Planetarium w Toruniu. Jego osobiste hobby to konstrukcja zegarów słonecznych.

Organizatorzy wykładu: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział Toruń, Książnica Kopernikańska
Patronat: Urania – Postępy Astronomii” – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej