28 MARCA: „Tanatomachija” Piotra Artomiusa – toruńska „sztuka umierania” sprzed 400 lat

Toruński pastor, Piotr Artomius (1552-1609), znany jest dziś głównie jako twórca wielokrotnie wydawanego kancjonału. Drukiem ukazało się również kilka jego kazań, a także traktat o przygotowaniu się do śmierci – zachowana do naszych czasów w jednym tylko egzemplarzu „Tanatomachija, to jest Bój z śmiercią”. 28 marca o nowym wydaniu książki w serii „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” opowie Anna Nath-Dokurno z toruńskiej Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

Początek o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.