Gratulacje od Kuratora Oświaty

Sukcesu nie da się osiągnąć bez talentu

jasno określonego celu i ciężkiej pracy

Barbara Delinsky 

Składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania całej społeczności szkolnej: 

dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom i ich rodzicom 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

za zajęcie wysokiego miejsca 

w XXV Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2023 

przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

Marek Gralik 

Bydgoszcz, 24 stycznia 2023 roku