Spotkania nauczycieli z rodzicami

We wtorek 24 stycznia 2023 r. odbędą się spotkania nauczycieli z rodzicami:

16:30 Spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w dużej Sali gimnastycznej, potem (ok.17:15) z wychowawcami w wyznaczonych salach

17:00 Spotkanie rodziców uczniów klas IV z wychowawcami w wyznaczonych salach, potem (ok. 18:00) z dyrektorem szkoły nt. Egzaminu Maturalnego 2023 (duża Sala gimnastyczna).

Podczas wywiadówki, od godziny 16:30 do ok. 18:00, nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy, będą obecni w szkolnym pokoju nauczycielskim i gotowi do rozmów z rodzicami.

Małgorzata Białek