Zebranie Rodziców

W dniu 22 listopada 2022 r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami wg. następującego harmonogramu:

• 16:00 spotkanie członków Rady Szkoły w Sali 10

• 16:30 spotkania rodziców uczniów klas IV z nauczycielami języka polskiego i z wychowawcami w wyznaczonych salach

• 17:00 spotkanie rodziców uczniów klas I-III z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Rodzice będą mogli porozmawiać z nauczycielami od 17:00 do 18:00. Nauczyciele wychowawcy będą obecni w salach zgodnie z wywieszoną przed wywiadówką listą, a nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy będą czekać na rodziców w pokoju nauczycielskim.