Jedyna taka szkoła w Polsce!

Współpraca IV Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Toruniu z partnerami z Japonii sięga roku 2017, kiedy to gościem honorowym podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018 był Jego Ekscelencja Ambasador Japonii w Polsce, Pan Shigeo Matsutomi. Wiązało się to również
z debiutem profilu lingwistyczno – społecznego w IV LO.

W lipcu 2018 roku za pośrednictwem Katedry Japonistyki UMK, nasza szkoła nawiązała współpracę z Miyagi Gakuin High School w japońskim Sendai, reprezentowanym przez pana Masami Shimizu – doradcę ds. edukacji.

W kolejnym roku dwie uczennice z klasy językowo – społecznej, po uzyskaniu świetnego wyniku  na egzaminach kwalifikacyjnych z matematyki
i języka angielskiego, uzyskały stypendium w Miyagi Gakuin High School w Sendai – 3-letniem prywatnym liceum dla dziewcząt. Wyniki naszych uczennic okazały się wyższe niż ich rywalek z  Łotwy, Hong Kongu, Australii i Chin, a one same otrzymały pełne stypendium na czas edukacji
w Japonii.

Niestety ze względu na COVID 19 i zamknięcie granic, do Japonii w październiku 2020 roku  wyleciała tylko jedna uczennica.

Efektywna współpraca zaowocowała tym, że kolejne dwie szkoły z Japonii: Kanto Gakuin Mutsuura w Jokohamie  i Yamanashi Eiwa Gakuin w Koufu,  za pośrednictwem Katedry Orientalistyki UMK, zwróciły się w grudniu 2020 roku do Dyrekcji naszej szkoły z propozycją ufundowania po jednym stypendium dla uczennic IV LO w Toruniu (w bieżącym roku w Kanto Gakuin Mutsuura w Jokohamie  na stypendium przebywa jedna uczennica naszej szkoły).

9 czerwca 2022 roku po raz kolejny gościł w IV LO pan Masami Shimizu, z którym pani dyrektor Małgorzata Białek podpisała umowę o współpracy
na rok szkolny 2022/2023. Porozumienie objęło dwie japońskie szkoły: Kanto Gakuin Mutsuura w Jokohamie  i Yamanashi Eiwa Gakuin w Koufu.

Po południu odbyło się również spotkanie z zainteresowanymi wyjazdem do Japonii uczennicami i ich rodzicami, na którym mogli się oni zapoznać
z warunkami oferty stypendialnej.  Przewiduje ona roczne dofinansowanie przez szkoły partnerskie z Japonii, a wysokość wsparcia uzależniona jest zarówno od wyników w nauce, jak i egzaminu kwalifikacyjnego w języku angielskim, obejmującego wiedzę ogólną, który kandydat musi wcześniej zdać w formie on-line.

Po raz pierwszy została również złożona naszym uczniom oferta podjęcia studiów akademickich na Ritsumeikan Asia Pacific Uniwersity, który znajduje się w południowo – zachodniej Japonii na wyspie Kyushu. Także w tym wypadku istnieje możliwość całkowitego  sfinansowania zarówno edukacji jak i zakwaterowanie w domu akademickim przez stronę japońską.