“Święta miłość wolności”

“Chorągiew jak obłok amarantowy z białym orłem wpłynęła na krakowski rynek.

Stanął pod nią Tadeusz Kościuszko. W skromnej popielatej czamarze, z zielonymi paskami. Był przepasany generalską szarfą, przy szabli.[…]

Uniósłszy dwa złożone palce w górę złożył Naczelnik swą słynną przysięgę: 

 Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję,
lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę.
Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna Męka Syna Twego!”

                            Barbara Wachowicz, Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii, Warszawa 2017.

Słowa te wypowiedział patron naszej Szkoły 24 marca 1794 roku.

Aby przypomnieć nie tylko tę chwilę z życia Tadeusza Kościuszki, zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez klasę 2c.