ŻEGNAMY PANIĄ PROFESOR RATHS – PIETRUCIEŃ

Z wielkim żalem informujemy, że 6 listopada 2021 roku zmarła pani Urszula Raths – Pietrucień. Pani Profesor uczyła geografii w IV Liceum Ogólnokształcącym w latach 1972-2003, ale Jej legenda trwa w szkole do dzisiaj. Była osobą obdarzoną wielką charyzmą i pasją pedagogiczną. Potrafiła zarazić zainteresowaniami geograficznymi swoich uczniów i kolegów  nie tylko na lekcjach, ale także w czasie licznych, zawsze znakomicie zorganizowanych wycieczek. Była wielką miłośniczką i propagatorką naszego regionu.

Pani profesor Pietrucień wspomagała wielu uczniów zdolnych w rozwijaniu swoich pasji w olimpiadach geograficznych i ekonomicznych.
W tej pierwszej tytuły laureatów i finalistów uzyskało 18 uczniów, a w drugiej 9  tylko w latach 90. W ogólnopolskim Geograficznym Rankingu Olimpijskim uzyskała XVIII miejsce. Jej uczniowie zdobywali też laury w Konkursie Małego Rocznika Statystycznego i Turnieju Młodzieżowym „Asy”.

Pani Urszula Pietrucień współpracowała z UMK, przygotowując studentów do pracy dydaktycznej, a także z innymi organizacjami geograficznymi
i turystycznymi.

Pani profesor Pietrucień wychowała wiele pokoleń młodych ludzi. Jako wychowawczyni kolejnych roczników otaczała swych uczniów prawdziwą
i mądrą opieką, wymagając, ale wiele też dając z siebie.

My, nauczyciele, pamiętamy naszą Ulę jako osobę zawsze pełną życia, energii  i radości, niestrudzenie stawiającą czoła problemom i trudnym doświadczeniom, które i Jej nie ominęły. Żegnamy ją z uczuciem smutku i żalu, z przeświadczeniem, jakby odszedł ktoś niezwykły i wraz z nim kończyła się jakaś epoka. Nasza droga koleżanka pozostanie jednak w sercach i pamięci.