Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy i studentów przekonanych, że rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa.

Fundusz działa od 1983 roku, organizując nieodpłatne warsztaty, obozy, staże naukowe, koncerty i wystawy dla najzdolniejszych uczniów z całej Polski, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wszyscy prowadzący zajęcia – od studentów po najwybitniejszych naukowców i artystów – to wolontariusze.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zajmuje się promocją młodych talentów w różnych dziedzinach i programach. Jeden z programów – ZDOLNI, to bogata, różnorodna i starannie przygotowana oferta zajęć – obozów naukowych, plenerów malarskich, warsztatów muzycznych, seminariów, tutoriali i staży. Wszystkie formy działalności z osobami zdolnymi są nieodpłatne, w tym też pokrywane są koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu. Dzięki temu także młodzi ludzie z małych miejscowości i środowisk niesprzyjających rozwojowi mogą zetknąć się bezpośrednio z najnowocześniejszą nauką i najambitniejszą kulturą. Każdego roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci obejmuje opieką ponad 500 młodych ludzi – od uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do maturzystów. Uczestników Programu ZDOLNI utalentowanych plastycznie zapraszani są co roku na letni plener malarski, który jest częścią Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych „Rzeczpospolita mniej znana”. Młodzi artyści biorą udział w zajęciach z malarstwa i rysunku prowadzonych przez pedagogów z wyższych uczelni, w wykładach z historii sztuki oraz warsztatach z wybranych technik plastycznych. Uczestnicy pleneru otrzymują wszystkie materiały potrzebne do pracy na warsztatach i w plenerze. Poza tym, każdego roku odbywają się konsultacje i wystawy w Galerii Abakus na warszawskiej starówce. Podczas dwudniowego spotkania towarzyszącego przygotowaniom do wystawy odbywają się także warsztaty dotyczące wybranej techniki artystycznej, wspólne wyjście do teatru i galerii oraz rozmowy o sztuce.

W naborze kandydatów zainteresowanych twórczością plastyczną na rok szkolny 2021/2022 przyjęto kilkanaście nowych zdolnych osób,  wśród nich znalazła się uczennica klasy 2AR ANIELA ROBACZEWSKA z  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

https://fundusz.org/

https://www.facebook.com/zdolni

https://www.instagram.com/fundusz/

https://www.youtube.com/user/zdolni