Wniosek o udzielenie pomocy – WYPRAWKA SZKOLNA

Załączamy wniosek o udzielenie pomocy WYPRAWKA SZKOLNA – termin składania wniosków do 6 września 2021 do godz.  12:00.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (dotyczy tylko uczniów: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawność wymienionych powyżej. 

POBIERZ