mLegitymacja szkolna

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w przystąpiło do projektu mLegitymacja szkolna. mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia
za pomocą telefonu komórkowego.

Z mobilnej wersji legitymacji można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji szkolnej uczeń potwierdzi swój status podczas kontroli biletów czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Wydawanie mLegitymacji szkolnej.

mLegitymację szkolną wydaje się na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. W tym celu należy:

  • Złożyć u wychowawcy klasy wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji szkolnej.

załącznik 1 – uczniowie niepełnoletni

załącznik 2 – uczniowie pełnoletni

  • Dołączyć w swoim profilu w dzienniku elektronicznym UONET+ zdjęcie legitymacyjne (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów: Przejdź
  • Zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store.
  • Odebrać od wychowawcy klasy kod aktywacyjny do aplikacji mObywatel (odbiór potwierdzić datą i podpisem w dokumentacji ).
  • Aktywować mLegitymację na urządzeniu za pomocą kodu aktywacyjnego otrzymanego od wychowawcy (kod jest ważny przez 30 dni
    od wygenerowania).

„Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano ”papierową” legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej.

Unieważnianie mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku:

  1. Z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji:
  2. Na wniosek użytkownika w sytuacji utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja lub w przypadku rezygnacji z usługi mLegitymacja.

Wniosek o anulowanie mLegitymacji należy złożyć w sekretariacie szkoły. Potwierdzenie anulowania zostanie przesłane poprzez dziennik elektroniczny UONET+.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach

https://www.gov.pl/web/edukacja/legitymacja-szkolna-w-telefonie-art

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin mLegitymacji

Wniosek o anulowanie

Wniosek o wydanie - uczeń niepełnoletni

Wniosek o wydanie - uczeń pełnoletni