Nagroda w konkursie statystycznym

23 czerwca w toruńskim oddziale Urzędu Statystycznego pani dyrektor dr Wiesława Gierańczyk wręczyła nagrody laureatom Europejskiego Konkursu Statystycznego, w tym uczniom naszej szkoły: Martynie Stasiak, Jakubowi Szumińskiemu (2 Dg) i Hannie Makowskiej (2 Eg), którzy jako drużyna ESUFUNFUN zdobyli I miejsce w etapie krajowym konkursu a II w eliminacjach do części europejskiej. Uczniowie oraz ich opiekun – dr Joanna Karłowska-Pik (WMiI UMK), otrzymali nagrody finansowe oraz pamiątkowe gadżety.