Minikongres Młodych Matematyków Polskich

Szanowni Państwo,

organizatorzy Minikongresu Młodych Matematyków Polskich, który  odbędzie się w formie zdalnej 24 września br., zwrócili się do władz  Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z prośbą o rozpropagowanie  informacji o tym wydarzeniu.

Ze względu na naszą współpracę z Państwem w ramach „Dnia liczby Pi na WMiI” uznaliśmy na Wydziale, że warto by informacja o minikongresie trafiła do Państwa i Państwa uczniów.

Chciałabym więc prosić o  przekazanie informacji o Minikongresie uczniom zainteresowanym matematyką oraz zachęcenie ich do udziału w tym wydarzeniu. Więcej  informacji na temat Minikongresu można znaleźć w załączonej ulotce  oraz na stronie:

https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/

Z wyrazami szacunku,

Danuta Rozpłoch-Nowakowska

Wydział Matematyki i Informatyki UMK