Gratulacje dla IV LO za udział w projekcie „Humaniści na start!” i wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów

GRATULACJE 
DLA 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W TORUNIU 

ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE „HUMANIŚCI NA START!” 
I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW 

Składam gratulacje i wyrazy uznania za wsparcie wszechstronnych zainteresowań uczniów. Życzę, aby Państwa codzienne zaangażowanie owocowało sukcesami podopiecznych, dobrze przygotowanych do dalszej drogi życiowej

Z najlepszymi życzeniami 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Piotr Całbecki