Nabór uzupełniający do programu Erasmus+

Ze względów niezależnych (pandemia COVID19) nasz projekt „Youth & Economy” Erasmus + został wydłużony o kolejny rok szkolny. To dla nas zarówno smutna jak i dobra wiadomość. Smutna, ponieważ nie wszyscy uczniowie (np. nasi tegoroczni maturzyści) będą mogli uczestniczyć w całym projekcie. Dobra, jako że mamy kilka miejsc wolnych i ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu.   

IV Liceum koordynuje projekt, a naszymi partnerami są licea: St.-Johannis-Schule z Bremy (Niemcy) oraz Institution Mongazon z Angers (Francja).  Cel przewodni projektu to poznanie procesów ekonomicznych i sytuacji gospodarczej w krajach partnerskich oraz doskonalenie umiejętności w zakresie języków obcych, jak również nawiązanie przyjaźni między uczniami partnerskich szkół. Udział w projekcie jest bezpłatny i przewidziano dodatkowe wsparcie dla uczniów o szczególnych potrzebach zdrowotnych, ekonomicznych i edukacyjnych.

Niektóre działania opisaliśmy na stronie szkoły ERASMUS+

Przed nami jeszcze wiele zadań i przygód, w tym wyjazdy do szkół partnerskich we Francji i Niemczech.

JEŚLI JESTEŚCIE ZAINTERESOWANI ZGŁOŚCIE SWOJĄ KANDYDATURĘ
(zgłoszenia można wysyłać na email szkoły: sekretariat@loiv.torun.pl w terminie do 9 lutego 2021)

 ERASMUS formularz zgłoszeniowy

 ERASMUS regulamin projektu

ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY!!!