Informacje o opiece stomatologicznej

Toruń, dnia 05.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U.2019 poz. 1078) i wynikającym z niej obowiązkiem zapewnienia warunków organizacyjnych opieki stomatologicznej nad uczniami, informuję że dzięki porozumieniu zawartemu przez Gminę Miasta Toruń z firmą DENTIMA Janusz Zabielski, uczniowie IV LO mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia realizowanych w siedzibie DENTIMA w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 39/41.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z ustawą opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Ponieważ świadczenia stomatologiczne lekarz planuje rozpocząć 8 listopada br. bardzo proszę o złożenie oświadczenia woli w powyższej sprawie.

Formularz

Małgorzata Białek
Dyrektor IV LO