Stypendia dla prymusów

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach marszałkowskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. W tym roku szkolnym wsparcie otrzyma 1,2 tysiąca uczniów. Generator wniosków naprymus.kujawsko-pomorskie.pl.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” to kolejny marszałkowski program stypendialny skierowany do młodzieży. W ubiegłych latach z powodzeniem realizowaliśmy projekt „Zdolni na start”, w ramach którego od 2008 roku przyznano prawie 2 tysiące stypendiów (więcej).

– Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać między innymi na rozwój naukowych zainteresowań– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” będą wypłacane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowano 7 naborów wniosków. W pierwszym naborze, na rok szkolny 2016/2017, wsparcie otrzyma aż 1200 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie, wypłacane będzie od września (przez 10 miesięcy).

Warunki, które uczeń musi spełniać łącznie aby ubiegać się o stypendium:

  • w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko pomorskiego z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego;
  • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i przedsiębiorczości;
  • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości.

UWAGA! W naszych stypendiach nie ma warunku dochodowego!

Nabór wniosków stypendialnych trwa do 30 września. Szczegółowe informacje, formularze oraz elektroniczny generator wniosków o stypendium, znajdują się na stronie internetowej projektu: prymus.kujawsko-pomorskie.pl.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany przez Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

8 września 2016 r.