Podcast Kopernikański: Pola Negri – droga do gwiazd + Wanda Błeńska – wszędzie są dobrzy ludzie

O Poli Negri opowiada prof. Krzysztof Trojanowski, doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Katedrze Filologii Romańskiej UMK. Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu XX-wiecznego dramatu, teatru i filmu w Studium Filologii Polskiej UMK. Autor przekładów literackich i publikacji w języku polskim oraz francuskim z dziedziny kultury Francji i historii kina, m.in. monografii „Marcel Carne. Klasyk francuskiego kina” oraz „Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa”.

Wandę Błeńską wspomina prof. Michał Białkowski, historyk i politolog. Pracownik naukowy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z dziejami Kościoła katolickiego, w szczególności historią i recepcją Soboru Watykańskiego II; polskim episkopatem; życiem, działalnością i spuścizną Stefana kard. Wyszyńskiego; posługą pasterską i nauczaniem Karola kard. Wojtyły – papieża Jana Pawła II; rolą katolików świeckich w przeobrażeniach polityczno-społecznych w Europie i w Polsce w XX–XXI w.; dziejami Towarzystwa Jezusowego. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu książek. W ostatnich latach wydał m.in. „Sobór Watykański II. Polska historia”; „Apostołowie Afryki. Studia poświęcone Wandzie Błeńskiej i kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ”; „Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II”; „Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. IV:1956–1957”; „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów”. Od 2017 r. prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu.

Z naukowcami rozmawia Jarosław Jarry Jaworski z Książnicy Kopernikańskiej.

Wszystkie odcinki Podcastu Kopernikańskiego znajdziecie w serwisach YouTubeSpotify i Anchor.